Velkommen!

Kristen, jøde, muslim, zoroastrianer, sten, jord, bjerg, flod, hver eneste har en helt særlig og unik måde at være i livets mysterium på. Lad os undersøge den og ikke dømme den.

frit efter Rumi.

Den, som önskar fara över det andliga havet är tålig, ödmjuk, vaksam, disciplinerad. Om han ger sig iväg i otålighet utan dessa fyra egenskaper, rör han upp sitt hjärta men kommer inte fram.

frit efter Markos Eremiten.

Sæt alt på spil for kærligheden,
hvis du er et sandt menneske.
Hvis ikke, så forlad denne sammenkomst.
Halvhjertethed når ikke det majestætiske.
Du drager afsted for at finde Gud, men standser så op
i lange perioder i beskedne landevejrskroer.

frit efter Rumi.

Sandheden ligger i det subjektivt erhvervede.

frit efter S. Kierkegaard.

Jeg har under nogle af hjemmesidens faner omtalt mine forskellige arbejdsområder nærmere. Hvis du har brug for det, kan du læse nærmere der, inden du kontakter mig på 3062 6539, eller på mail leide@privat.dk

Helt overordnet kan jeg sige, at uanset hvem og hvad jeg arbejder med står opfattelsen af kontakten med naturen, kærligheden, glæden, og friheden helt centralt. Her findes både det mest grundlæggende jordnære og det allerhelligste. Og – der er mange muligheder for at gå fejl begge steder. Og mange muligheder for at finde tilbage på den rette vej med større modenhed.

Livet rejser 4 store klassiske spørgsmål til hvert eneste menneske, der vil kende sig selv:

  • Hvor kommer jeg fra?
  • Hvem er jeg?
  • Hvor er jeg på vej hen?
  • Hvem vil jeg have med på rejsen?

Til besvarelsen af spørgsmålene har vi gennem de seneste årtier haft det privilegium, at viden og refleksioner fra alle verdenshjørner, alle religioner og alle psykoterapier er tilgængelige for os. For første gang i verdenshistorien. Hvis vi ønsker det.

Hvilken ufattelig gave. Der er som udgangspunkt grund til at være årvågent taknemmelig.

Fra verdensreligionerne henter jeg inspiration fra deres praksis. Hvad kan vi bruge konkret her og nu i vores søgen efter retningslinjer til at orientere os her i livets mangfoldighed? Det er et rimeligt spørgsmål, det er konkret, det kræver kontakt og forankring, og således kan teologiske spidsfinderheder let smides ud.

Guldgruber af svar findes i den kristne religion hos ørkenfædrene og i de kristne klostertraditioners bøn, meditationer og mystik. Se mere under fanerne.

Guldgruber af svar findes i islam i sufismen, i dens hvirvlende dans, i poesien og i visdomshistorierne, og i dens psykologi, meditationer og spirituelle vejledninger. Se mere under fanerne.

Guldgruber af svar findes også  i Zen, dens meditationer, historier og poesi. Se mere under fanerne.

Endelig er det givende at søge i de forskellige psykologiske og psykoterapeutiske retninger, hvor der findes inspiration og hjælp til orientering i verdens mylder. Ikke mindst er den eksistentielle psykologis og gestaltterapiens redskaber værdifulde i al deres indbyrdes sammensathed. Forvandlingskraften er forunderlig.