Kristen mystik

Mystik er et fænomen, som vi finder i alle store religioner.
Mystik er noget universelt.
Mystik er ikke noget, der findes “derude.” Hvis vi tror det, er vi gået glip af en vigtig pointe, måske den vigtigste, hvad mystik angår.
Mystik er i os alle.
Vi møder i mystikkens verden et mentalt rige, som vi er fælles om.
Vi har alle mystiske oplevelser. Hvad er dine?

Min første kristne mystiske oplevelse kom i slutningen af 1980’erne i Högalid kyrkan på Söder i Stockholm.

Jeg sad på en af kirkebænkene, da præsten nu afdøde Lennart Starrefors fra prædikestolen sagde:

Virkeligheden er Jesus Kristus.

Ordene bogstavelig talt slog sig igennem mig. Jeg oplevede et vældigt fællesskab med alle og alt i kirken i et langt, langt intenst øjeblik.
Herefter sank jeg ind i mig selv af udmattelse og hørte ikke et ord af resten af prædikenen.
Det var en uventet og provokerende sætning. Jeg var nyuddannet gestaltterapeut fra Gestaltakademiet i Skandinavien og havde min praksis i Stockholm, og jeg var vant til at orientere mig i verden gennem mine sanser. Det jeg følte, så, hørte, rørte ved, smagte på var virkeligheden. Ikke noget med Jesus Kristus her. Og så alligevel – min første mystiske oplevelse var indledningen til at betydningen af ordet gestalt, der sædvanligvis oversættes “helhed,” blev bredere, dybere og rummeligere.

Hvis du vil høre mig fortælle om denne oplevelse set i et større perspektiv, kan du her på hjemmesiden gå til den næste fane DR, P 1, Tro og Eksistens, hvor jeg fortæller historien i et interview med Anders Laugesen.

Karakteristisk for min første mystiske oplevelse var, at jeg forsvandt ind i selve oplevelsen. Jeg hørte til og var i det øjeblik forbundet med alle og alt i rummet. Tiden stod stille.

Oplevelsen fik konsekvenser.

Hvad gjorde den mystiske oplevelse kristen?

Det at Jesus Kristus er den centrale figur. Omvend dig og tro! Guds rige er i dig. Her og nu. Sagde Jesus Kristus og det siger han stadig til os i dag.

Jeg har siden haft det held at blive ledt til eller selv opsøge (hvem holder egentlig i trådene?) meget kærlighedsfulde svenske præster, munke og nonner. Marianne Carlquist, Högalid, er en af dem, Martin Lönnebo en anden. De har alle på deres vis ledt mig længere ind i den kristne tros verden og åbnet døre, jeg ikke kendte eksistensen af før.

To klostre skiller sig ud med en helt særlig betydning.

Det ene er Ôstanbecks kloster ved Sala i Sverige. Jeg var med ved 30 års højtidelighederne i anledning af klosterets grundlæggelse.

 

Jeg har i min tid været i mange sammenhænge med forskellige skandinaviske, amerikanske, italienske og tyske psykologer og psykoterapeuter med næsten guru status, men her i klosteret under ledelse af husfader Caesarius spredte der sig en helt speciel og meget enkel nærmest mystisk kærlighedsfuldhed, som jeg i skrivende stund mange år efter genkalder mig med stor taknemmelighed.

Det andet er Mariadöttrarnes hjem på Mariagården ved Vallby sydøst for Enköping.

Det hører til den “evangeliske Mariavägen” og er en kongregation indenfor Svenska Kyrkan. Sammen med en kvindelig ven fik jeg lov at følge nogle af søstene det meste af en dag i inderlighed og kærlighed, i bøn og samtale. Nogen gange her i livet er kvalitativ tid helt enestående og sætter dybe spor år efter. Især søster Magdalene gjorde et stærkt indtryk på os.

Sidst men ikke mindst kommer her min hyldest til Martin Lönnebo med dyb tak for både møder, brevveksling, samtaler og meget inspirerende bøger.

Nedenfor følger et you tube klip, hvor Lönnebo kort gennemgår sin Frelserkrans:

Martin Lönnebo, svensk biskop emeritus.

Andre mennesker og steder kunne nævnes, fx. St. Davidsgården i Rättvik:

hvor denne bøn ofte høres:

“Evige Gud, du ingav den helige David en så stor kärlek till människorna att han utan att förtröttas gjorde gott mot dem om dagen och bad för dem om natten. Sänd även oss din kärleks ande, så att vi efter vår ringa förmåga hjälper dem som behöver vår förbön.
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.”

Også i Gränna kyrka ved Vättern har jeg på rejsende fod nydt godt af kirkens beskyttende atmosfære:

med dette smukke indre:

Hvis du er interesseret i et foredrag om det indre liv og kristen mystik, så ring på min mobil 30626539 og hør nærmere.