Terapi, coaching og supervision

Individuel terapi:

Jeg modtager klienter med vidt forskellige behov.

Mange har stress eller er i krise, andre er i sorg og atter andre er kørt fast i meningsløse rutiner. Nogle har problemer med deres oplevelse af, hvem de inderst inde selv er, hvad der er rigtigt eller forkert; andre har det rimeligt godt, men fornemmer alligevel, at de kunne anvende sig selv bedre og mere meningsfyldt. Atter andre har problemer i deres parforhold eller andre nære relationer.

Hvad det end er, der forvolder ubalance, lidelse eller problemer, så er der grund til at nærme sig det med venlighed, nysgerrighed og medfølelse.

At feje det ubehagelige eller ukendte ind under gulvtæppet og så håbe på, at det ligger godt gemt af vejen dér, er ikke nogen virksom medicin.

Afgørende for dit udbytte af terapien bliver din villighed til at lægge det frem, du vil undersøge, og så det samarbejde du og jeg kan udvikle herom i kontakt og dialog. Det har en helende effekt at træde frem med det, du bærer på.

Jeg er en erfaren diplomeret gestaltterapeut 1988 fra Gestaltakademiet i Skandinavien.

Jeg byder på kontakt, dialog, perspektiv, rummelighed og dybde.

Jeg har mine rødder i den eksistentielle psykologi og psykoterapi.

I terapiens løb finder vi sammen ud af, hvilke ressourcer du selv har til bedre at takle de problemer, der har bragt dig til at søge hjælp. Der er intet underligt ved at behøve en andens hjælp. Det er et sundhedstegn. Der er mange ubevidste processer, der kører med os alle. Det er et menneskeligt vilkår. Det er værre at høre til dem, der ikke på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv søger professionel eller kontaktfuld hjælp.

Coaching:

Her er det centrale også en fokusering på din opmærksomhed i nuet. Ved at skabe en større bevidsthed om dine ressourcer i stedet for at se på dine begrænsninger og deres oprindelse vil det blive tydeligere for dig, hvordan du bedst bevæger dig fremad mod opfyldelsen af dine mål og visioner. Du vil få indsigt om dine personlige kompetancer og nå frem til en større arbejdsglæde og en sikrere og mere varieret ledelsesstil.

Zen har rigtig gode redskaber hertil. Det begynder med dig selv, stilhed og meditation. Efter kort tid bliver du bedre til at lede dig selv og bedre i stand til at inspirere og lede andre.

Supervision:

Jeg tilbyder dig et reflekterende frirum, hvor du sammen med mig kan undersøge det besvær og de problemer, du ryger ind i på dit arbejde med andre mennesker. Her kan du slippe kravet om at være perfekt, effektiv, dygtig og klog og i stedet give dig tid til vende det, du er fyldt af med mig. Du kan være her med hele dig – også med dine fejltagelser, dine svage punkter og din sårbarhed.

Supervision er en mentalhygieinisk foranstaltning, som alle bør unde sig selv med jævne mellemrum. Der findes mange arbejdspladser – og familier desværre også – hvor sladder, mobning, konkurrence, dårlig stemning, psykisk vold og måske dårlig ledelse gør livet surt.

Gestaltterapien har gode redskaber til at hjælpe dig.

Jeg kan nås på mobilen 30 62 65 39 for aftale om individuel terapi, coaching, eller supervision. Læg dit navn og telefonnummer, så ringer jeg til dig. Jeg aflytter beskeder 1 gang om dagen.

Vil du vide mere om, hvem jeg er, så læs i højre margin på første side, “hjem.” Vil du vide mere om min livsholdning, så læs fx. “under dørskiltet” eller orienter dig under min hjemmesides mange faner.