Bøger

Jeg har skrevet nogle mindre skønlitterære noveller, der har været offentliggjort i henholdsvis “Politiken” og dagbladet “Information.”

Jeg har skrevet to bøger. Den ene hedder “Galskabens Strategier. En introduktion til R.D. Laings psykologi og antipsykiatrien.” Den er udgivet på Hans Reitzels Forlag i 1986. Den anden har titlen: “Rumi. Kærlighedens digter.” Den udkom i nov.2003 på Aschehougs Forlag.

Galskabens strategier.Galskabens Strategier handler om begreberne identitet og kommunikation. Den præsenterer den skotske psykiater R.D. Laings tanker og erfaringer fra arbejdet med sundhed og normalitet, sygdom og galskab.

Galskabens strategier er betegnelsen for den dynamik, der fører et menneske fra normaliteten henimod afvigende skizoide og endog skizofrene oplevelsesmåder og handlinger – og den anden vej tilbage til et sundere liv. Strategierne, der oftest er ubevidste, tager deres udgangspunkt i det enkelte menneskes eget selv og/eller de udgår fra mennesker i den pågældendes familie. Mennesket i familien undersøges.

Hertil anvender Ronald D. Laing metoder og begreber fra den eksistentialistiske psykologi og psykiatri, psykoanalysen og Batesons kommunikationsteori. Bogen er rigt illustreret med billeder fra den tids store filmiske skildringer af det skizoide og skizofrene liv såvel i familier som på psykiatriske institutioner: “Family Life,” og “Gøgereden.”

Forlaget Ashehoug udsendte i nov. 2003 “Rumi, kærlighedens digter.” Dens centrale skikkelse sufimystiker Jalaluddin Rumi.(1207-73)

Rumi.Rumi.Rumi.

I sin poesi og sine visdomshistorier væver han kærlighedens mangfoldige udtryk i hverdagen ind i mødet med det guddommelige. Han kender hele det menneskelige livs uendelige sammensathed. Som danser, digter, sufimester og en af verdens mest betydningsfulde mystikere, er han en vejviser til det hellige i tilværelsen.Han viser os de stier, som vi i vores længsel efter Gud, kan betræde. Rumi bygger tværs gennem århundrederne bro mellem øst og vest, mellem kulturer og religioner, for som han selv siger: “De, der betragter religion eller nation som en vigtig skelsættende kategori, står i fare for at skille hjertet fra dets evne til medfølelse.” I Rumis digtning møder vi en tro og en åndelighed, der er forankret i den persiske sufitradition. Den har bragt næring til mennesker i østen i over 700 år. Nu er Rumi også ved at vinde stor udbredelse i Vesten; han har de sidste 15 år været den mest læste digter i USA.